سیستم های اکسیژن ساز و ذخیره اکسیژن | 09192759535 | tines.ir - تاینی(لیست قیمت فروش ، نمایندگی ، قیمت روز ، مشخصات فنی)

کپسول. های. اکسی. ژن. نگهداری. انواع. کپسول. های. اکسیژن. نکات. ایمنی. کپسول ... در فﺸﺎر ﮔﺎز در دﻣﺎ و ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑت ﺗﺎﺛﯿر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑر ﻣﯿﺰان ﮔﺎز داﺧﻞ سﯿﻠﻨﺪر

 

ابعاد کپسول گاز 11 کیلوییقیمت هر کپسول گاز مایعکپسول گاز مایع 50 کیلویی
نمایندگی فروش کپسول پرسی گازتفاوت گاز شهری با گاز مایعوزن سیلندر 11 کیلویی گاز مایع

ارسال به تهران و کرج و حومه 1 روزه میباشد

                                       شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 


شماره تماس جهت مشاوره و فروش: 09192759535


 

مقالات

Template Design: tines.ir - تاینی